Usluge

Reparaturno zavarivanje

Reparaturno zavarivanje ima za cilj popravak oštećenih dijelova strojeva, opreme i mehanizacije uz mogućnost korištenja dodatnih materijala specijalno razvijenih za poslove reparature gdje najčešće nije poznat materijal od kojeg je oštećeni dio napravljen. Dodatni materijali mogu imati veću tvrdoću i otpornost na trošenje kako bi popravljeni dijelovi trajali duže nego originalni. Veliki korisnici navedenih usluga su : građevinari, kamenolomi, drvna industrija, cementna industrija, ciglarska industrija, termoelektrane, brodarske kompanije i druge djelatnosti gdje se zbog velikih naprezanja osnovni materijal uređaja i opreme brzo troši ili je sklon lomovima. Na poslovima navarivanja dodatnim materijalima velike tvrdoće i otpornosti na trošenje koristimo 5 robotskih ćelija opremljenih vrhunskom zavarivačkom opremom.

ZAVARIVANJE ALUMINIJA

Kod zavarivanja aluminija susrećemo se s mnogim izazovima povezanih s postojanjem alumijskog oksida na površini radnog komada. Kod reparaturnog zavarivanja dodatni izazov predstavlja najčešće nedostatak informacija o karakteristikama legure od koje je radni komad izrađen, kao i oksidi i oštećenja površine koje nastaju uslijed eksploatacije. Zahvaljujući velikom iskustvu naših djelatnika kao i vrhunskim dodatnim materijalima i uređajima za zavarivanje, uspješno rješavavamo probleme naših klijenata u raznim područjima i aplikacijama.

REPARATURNO ZAVARIVANJE – GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA​

Teški radni uvjeti u kojim radi građevinska mehanizacija i strojevi, često dovode do zamora materijala, lomova ili trošenja uslijed rada. Uspješno saniramo pukotine i lomove na šasijama radnih strojeva, granama i rukama za podizanje, brzim spojkama i veznim člancima, korpama zubovima korpi, itd. Radove na poslovima sanacija obavljamo u našoj radioni a po potrebi i dogovoru na terenu kod naših klijenata. Kod aplikacija kod kojih se pojavljuje veliko trošenje uslijed svakodnevnog rada, možemo predložiti rješenja za sprečavanje trošenja ili produženje radnog vijeka komponenti i dijelova opreme i strojeva. Korištenjem dodatnih i zaštitnih materijala renomiranih svjetskih proizvođača, možemo ostvariti značajne uštede u troškovima održavanja.

REPARATURNO ZAVARIVANJE – CEMENTNA INDUSTRIJA

Raznolikost procesa i radnih ciklusa koji se pojavljuju u proizvodnji cementa, uključuje puno mehanizma trošenja radne opreme i strojeva što uzrokuje značajne troškove održavnja i vrlo skupe zastoje u slučaju kvara. Stoga je izuzetno bitno da se tijekom preventivnog održavanja uoče potencijalna kritična mjesta koja je potrebno sanirati i/ili dodatno zaštititi od daljnjeg trošenja. Zahvaljujući dodatnim i zaštitnim materijalima renomiranih svjetskih proizvođača, u stanju smo odgovoriti na izazove koji se pojavljuju u proizvodnji u cementnoj industriji, a koji uključuju sanacije i popravke čekića drobilica, konusa u mlinovima sirovina, valjaka rolo presa, zaštitnih obložnih i odbojnih ploča u silosima i transporterima, cijevima za transport sirovine, puževima za transport sirovine i pepela, popravci na dijelovima strojeva i uređaja, itd.

REPARATURNO ZAVARIVANJE – DRVNA INDUSTRIJA

Reparaturni poslovi u radnim procesima drvne industrije uključuju poslove navarivanja bronzom površina transportera, čime se smanjuje koeficijent trenja i postižu uštede u električnoj energiji do 30% ; tvrda navarivanja površina izloženih trošenju abrazijom i udarcima ; sanacije oštećenih rotirajućih dijelova toplinskim naštrcavanjem ; sanacije istrošenja kotača dizalica i transportnih vozila ; sanacije pukotina i lomova koji se pojavljuju u raznim fazama proizvodnog procesa. Radove izvodimo u radioničkim prostorima ili po potrebi kupca na terenu.

REPARATURNO ZAVARIVANJE – TERMOENERGETSKI SEKTOR

Reparaturni poslovi u termoenergetskom sektoru uključuju poslove na popravcima, nadogradnji i konfekcioniranju transportnih kofica i cijevi/kanala za transport sirovine i/ili pepela, puževima za iskrcaj i transport sirovine, sanacijama kućišta mlinova ugljnena, sanaciju rotora optočnih crpki u procesu odsumporavanja dimnih plinova te općenito u svim poslovima navarivanja i reparaturnog zavarivanja u svim procesima gdje dolazi do značajnog trošenja uslijed normalnog proizvodnog procesa, kao i situacije gdje dolazi do lomova ili puknuća. U suradnji s kupcem predčažemo poboljšanja dijelova izloženih značajnom trošenju, gdje se vijek trajanja može višestruko produžiti zahvaljujući našem iskustvu, poznavanju i ponašanju materijala u eksploataciji, kao i proizvodnih procesa u ovisnosti o sirovini koju kupac koristi u proozvodnji.

TVRDO NAVARENE PLOČE

Tvrdo navarene ploče sastoje se od osnovnog materijala koji je uobičajeno niskougljični čelik na koji je navaren tvrdi navar s velikom otpornošću na trošenje. Prema zahtjevima kupca osnovni materijal može biti i u nekoj drugoj kvaliteti (kotlovski limovi, nehrđajući čelici) a tvrdi navar može biti otporan na trošenje abrazijom, udarcima, rad u uvjetima povišene temperature, rad u kemijski agresivnim radnim uvjetima, ili u kombinaciji nekih od navedenih mehanizama trošenja. Tvrdo navarene ploče proizvode se u standardnim debljinama (2+2, 3+3, 5+3, 5+4, 8+5, 10+5…mm),u standardnim dimenzijama (1500×3000 mm), dok se na zahtjev kupca mogu proizvesti i druge dimenzije i debljine ploča. Tvrdo navarene ploče lako se konfekcioniraju rezanjem plazma lukom ili vodenim mlazom te ih je moguće savijati i koristiti na onim dijelovima strojeva, uređaja ili aplikacija gdje se pojavljuje veliko trošenje. Zbog svoje kompleksne matrice karbida navarenog sloja, njihova otpornost na trošenje je značajno veća u odnosu na limove otporne na trošenje otvrdnute toplinskom obradom (u nekim aplikacijama i do 7 puta duži vijek trajanja).

REPARATURNA ZAVARIVANJA – RAZNO

Ostale aplikacije uključuju razne poslove u agrikulturi, brodostrojarstvu, ciglarskoj industriji te u svim ostalim industrijskim sektorima gdje je zbog specifičnih radnih predmeta, dijelova uređaja i strojeva reparaturno zavarivanje alternativa skupoj i dugotrajnoj nabavi, često i nedostupnih dijelova ili alata.

Toplinsko naštrcavanje - metalizacija

Danas se tehnologija toplinskog naštrcavanja može podijeliti na pet glavnih skupina postupaka koje se razlikuju po izvoru energije i pri tome postignutoj toplinskoj i kinetičkoj energiji naštrcanih čestica.

Glavni postupci su plinsko i elektrolučno naštrcavanje koji su u najširoj primjeni zbog jednostavnosti i ekonomičnosti primjene u domeni zaštite od korozije i trošenja, a zatim slijede HVOF (High velocity oxy-fuel) i plazma. Potonja dva postupka se još dosta istražuju, kao i postupak hladnog naštrcavanja te se njihov potencijal primjene još nije uspio u potpunosti razviti. Kako je iz ovih činjenica razvidno, postoji velika mogućnost za daljnji razvoj primjene ove tehnologije u proizvodnji i reparaturi, stoga se u razvoj investiraju velika sredstva.

Tvrtka Trea trade pruža usluge naštrcavanja plinskim plamenom „na hladno“ i „na toplo“.

TOPLINSKO NAŠTRCAVANJE - NA HLADNO

Kod naštrcavanja na hladno koriste se specijalni gorionici za toplinsko našrtcavanje raznih vrsta praškova na temperaturama radnog komada do maksimalno 200°C. U ovisnosti o upotrijebljenom prašku osigurava se sloj otporan na razne vrste trošenja. Način rada je vrlo jednostavan i brz, ali zbog mehaničke veze između radnog predmeta i našpricanog sloja praška, zahtijeva se specifična priprema površine radnog komada. U ovisnosti o karakteristikama naštrcanog sloja, moguća je strojna obrada tokarenjem ili brušenjem, dok se tvrdoće naštrcanih slojeva uobičajeno kreću do 40 HRc.

TOPLINSKO NAŠTRCAVANJE - NA TOPLO

Kod naštrcavanja na hladno koriste se specijalni gorionici za toplinsko našrtcavanje raznih vrsta praškova na temperaturama radnog komada do maksimalno 200°C. U ovisnosti o upotrijebljenom prašku osigurava se sloj otporan na razne vrste trošenja. Način rada je vrlo jednostavan i brz, ali zbog mehaničke veze između radnog predmeta i našpricanog sloja praška, zahtijeva se specifična priprema površine radnog komada. U ovisnosti o karakteristikama naštrcanog sloja, moguća je strojna obrada tokarenjem ili brušenjem, dok se tvrdoće naštrcanih slojeva uobičajeno kreću do 40 HRc.

Koordinacija u zavarivačkim poslovima

Pod koordinacijom u zavarivačkim poslovima smatra se nadzor nad svim poslovima zavaivanja, provođenja kvalifikacija postupaka zavarivanja i zavarivača, kao i vođenja zavarivačke dokumentacije. Naš zavarivački tim sastavljen je od stručnjaka s godinama iskustva rada na različitim, te vam možemo pružiti svu potrebnu pomoć u projektima i rješavanju izazovne zavarivačke problematike.

ATESTIRANJE POSTUPAKA ZAVARIVANJA

Kako bi tvrtka mogla obavljati poslove zavarivanja na određenom proizvodu, potrebno je imati odobrene procedure zavarivanja (WPAR&WPS). Na taj način dokazuje se da zavarivanje određenim postupkom zavarivanja i dodatnim materijalom zadovoljava tražene karakteristike zavarenog spoja, kako mehaničke tako i metalurške karakteristike zavara. Prije izrade i odobravanja procedure zavarivanja (WPS) potrebno je atestirati postupak zavarivanja, te izraditi zapis o proceduri zavarivanja (WPAR/PQR). Naše poduzeće već duži niz godina pruža uslugu koordinacije u izradi kompletne atestacije postupaka zavarivanja koje se sastoji od sljedećih koraka:

 • izrade preliminarne specifikacije postupka zavarivanja (pWPS)
 • zavarivanja ispitnih uzoraka svim najčešće korištenim postupcima zavarivanja u našim prostorima ili prostorima naručitelja
 • obavljanje nerazornih i razornih ispitivanja prema zahtjevima normi
 • obrade rezultata i izdavanja potrebnih zapisa (WPAR i WPS).Atestiranje postupaka zavarivanja najčešće provodimo prema normi HRN EN ISO 15614-1:2017, a po potrebi i prema ostalim važećim normama i propisima za atestiranje postupaka zavarivanja, prema specifičnim zahtjevima naručitelja. Atestiranje zavarivača može se obaviti u prostorima naše tvrtke, proizvodnom pogonu naručitelja ili direktno na objektu.

ATESTIRANJE ZAVARIVAČA

Atest zavarivača je dokaz da zavarivač može uspješno napraviti kvalitetan zavar na određenom osnovnom materijalu, određenim postupkom zavarivanja u određenom položaju zavarivanja. Atest zavarivača vrijedi 3 ili 4 godine, nakon čega je atest potrebno obnoviti. Atest zavarivača valjan je samo pod uvjetom da se zavarivaču minimalno svakih 6 mjeseci kontrolira rad na poslovima zavarivanja koji su pokriveni atestom zavarivača. Ukoliko atest zavarivača nije pravilno i redovito ispunjavan, atest se smatra nevažećim i potrebno ga je obnoviti. Nakon zavarivanja ispitnih uzoraka te zadovoljavajućih rezultata nakon vizualnog pregleda, pristupa se laboratorijskom ispitivanju metodama bez razaranja ( RTG, UTZ, MT, PT ) i dodatno metodama s razaranjem zavarenog spoja (ispitivanje savijanjem, ispitivanje vlačne čvrstoće, prijelom zavara, itd.), a prema specifičnim zahtjevima norme za atestaciju zavarivača.

Nakon uspješno obavljene atestacije izdaje se Certifikat (atest) zavarivača potpisan ili od strane našeg inženjera ili tehnologa za zavarivanje (IWE/EWE ili IWT/EWT) ili od strane inspektora klasifikacijskog društva ( BV, DNV; LR, HRB i drugi), a prema specifičnim zahtjevima naručitelja. Atestiranje zavarivača provodi se najčešće sukladno zahtjevima norme HRN EN ISO 9606-1:2017, a po potrebi i prema ostalim važećim normama i propisima za atestiranje postupaka zavarivanja, prema specifičnim zahtjevima naručitelja.

ŠKOLOVANJE ZAVARIVAČA

Proces postanka iskusnog zavarivača i stručnjaka u ovoj specifičnoj djelatnosti, dugotrajan je i zahtijeva mnogo edukacije, usavršavanja i prakse, no svemu tome prethodi znanje i učenje pod vodstvom stručnjaka zavarivača. U školu zavarivanja mogu se upisati svi neovisno o prethodno iskustvu i znanju.

U suradnji s Ustanovama za obrazovanje odraslih pružamo uslugu praktičnog osposobljavanja zavarivača.

Želite li postati iskusan zavarivač s uvidom u pristupanju i rješavanju određene specifične problematike u zavarivanju, škola zavarivanja je pravi izbor za vas. Stečena diploma po završetku edukacije omogućit će vam bolju konkurentnost na tržištu zavarivanja kao i mogućnost apliciranja na domaće i strane projekte zavarivanja. Vodstvo i specifično znanje naših vrhunskih instruktora i specijalista zavarivanja s višegodišnjim iskustvom na poslovima zavarivanja, pretvoriti će vas u iskusne i konkurentne zavarivače. Nikad nije kasno vratiti se u školske klupe!

Usluga tehničkih ispitivanja i analiza

U suradnji sa vanjskom tvrtkom u mogućnosti smo pružiti i usluge tehničkih ispitivanja i analizu rezultata, a koja uključuju:

 • Ispitivanje RTG metodom (x i γ zrake)
 • Ispitivanje ultrazvučnom metodom (UTZ)
 • Ispitivanje tekućim penetrantima (PT)
 • Ispitivanje magnetnim česticama (MT)Ispitivanje se može obaviti u laboratorijskim uvjetima, u prostorima naše tvrtke, u proizvodnim prostorima naručitelja ili direktno na objektu.

Servis opreme za zavarivanje i rezanje

Preventivno i redovno održavanje kao i pravovremena reakcija na potrebu servisa, ključni su za dugotrajan i pouzdan rad uređaja za zavarivanje i rezanje. Naše stručno osoblje servisa s dugogodišnjim iskustvom na poslovima popravaka i održavanja uređaja za zavarivanje i rezanje, pružiti će vam kvalitetnu i pravovemenu uslugu servisa kako u jamstvenom periodu uređaja i opreme iz našeg prodajnog asortimana, tako i na popravcima i servisu van jamstvenog perioda.

Ukoliko se procjeni da je uređaj na servisu neisplativ za popravak, nudimo opciju kupovine po principu „staro za novo“ uz besplatno ekološko zbrinjavanje neispravne opreme.

Usluge servisa pružamo u našem servisnom prostoru u sjedištu tvrtke, kao i u prostorima kupca i/ili na terenu, a sve prema specifičnim zahtjevima kupca.

Za dodatne informacije obratite nam se s povjerenjem.

Umjeravanje opreme za zavarivanje

Umjeravanje i kalibracija uređaja za zavarivanje izuzetno je bitno za sve tvrtke koje u svojem djelovanju koriste proces zavarivanja u skladu s normama za praćenje kvalitete i smjernicama za izradu metalnih proizvoda. Umjeravanjem dokazujemo da uređaj za zavarivanje zaista isporučuje ono što od njega tražimo i očekujemo. Ovo je posebno bitno u slučaju većeg kvara i/ili popravka uređaja za zavarivanje.

Naše servisno osoblje nudi uslugu umjeravanja svih vrsta uređaja za zavarivanje (REL, TIG, MIG/MAG, EPP) sukladno zahtjevima norme IEC 60974- 14 ili ostalih prema zahtjevima kupca. Usluge umjeravanja pružamo u našem servisnom prostoru u sjedištu tvrtke, kao i u prostorima kupca i/ili na terenu, a sve prema specifičnim zahtjevima kupca. Nakon uspješnog umjeravanjanja uređaja izdajemo potvrdu o ispravnosti s pripadajućom naljepnicom na uređaju za zavarivanje.

Najam opreme za zavarivanje i rezanje

Kupovina opreme za zavarivanje nije idealno rješenje za svakog našeg kupca. Pojedini pogoni ne trebaju korištenje strojeva kroz cijelo radno vrijeme, već samo određeni broj sati ili dana što korištenje usluge najma predstavlja idealno rješenje. Najam opreme omogućujemo u periodu od jednog ili više dana po zahtjevima kupca. Najam opreme je idealan i za pojedinačne osobe koje opremu trebaju za povremene poslove.

Ukoliko dugoročno razmišljate o kupovini određene opreme, najam vam daje mogućnost isprobavanja kvalitete i tehničkih značajki opreme prije finalnog procesa kupovine. Kroz iznajmljivanje opreme našim dugogodišnjim i vjernim poslovnim partnerima i klijentima, postižemo potrebno povjerenje i jamstvo kvalitete naše ponude i asortimana proizvoda.

Oprema za zavarivanje koju nudimo za najam je:

 • Sve vrste strojeva za elektrolučno zavarivanje (Lincoln Electric, Helvi)
 • Mehanizirano/automati zirano zavarivanje (BUG-O, Cypress)
 • Cirkomati/Vertomati (BUG-O, Ransome)
 • Oprema za plinsko/plazma rezanje (Harris, Hypertherm)
 • Grede/okretaljke/pozici oneri (Ransome, KeyPlant, BUG-O)
 • Indukciono i elektrootporno zagrijavanje
 • Oprema za odsisavanje (Holgers’, Plymoth) i ostala oprema za zavarivanje i rezanjeRazmišljate li o najmu određene opreme, posjetite nas u našim prostorima ili nas kontaktirajte kako bi mogli dogovoriti sve detalje i uvjete najma!

Skip to content