Integrirana politika

Politika kvalitete

Opseg sustava upravljanja kvalitetom tvrtke Trea trade d.o.o. je prodaja i servisiranje opreme za zavarivanje, plinsko i plazma rezanje, reparaturno zavarivanje i tvrdo navarivanje, stručno osposobljavanje za zavarivače. Pritom se analiziraju poslovne potrebe klijenata te planiraju, održavaju i nadograđuju određena rješenja koja će im pomoći pri ostvarenju poslovnih ciljeva te omogućiti što učinkovitije upravljanje poslovnim aktivnostima.

U Trea trade opredijelili smo se za implementaciju zahtjeva međunarodnih normi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 te ISO 45001:2018. Provodit ćemo politiku kvalitete, zaštite okoliša i zaštite zdravlja i sigurnosti na radu s ciljem postizanja zadovoljstva naših klijenata i zaposlenika, a pri tome voditi brigu da su svi naši proizvodi/usluge i poslovni procesi utemeljeni na načelima procesnog pristupa upravljanja kvalitetom.

Unapređenja naših proizvoda i usluga u potpunosti su prilagođena zahtjevima naših zadovoljnih klijenata. Svaki je zaposlenik i suradnik odgovoran za dužnosti koje zahtijeva njegov/njezin specifični posao bit će educiran kako ih obavljati. Trea trade će osigurati da vanjski suradnici ispunjavaju tražene uvjete i da preuzimaju odgovornost za svoj rad.

Zadovoljstvo klijenata provodimo praćenjem pokazatelja kvalitete našeg poslovanja. Trea trade postavlja odgovornost za svakog djelatnika za predano obavljanje raspoređenih zadataka, a time i poslovnih ciljeva našeg društva. U Trea trade se nastoji podići osobni standard rada, življenja i zadovoljstva svih naših zaposlenika.

Kontinuiranim praćenjem sustava upravljanja i ispitivanjem učinkovitosti omogućeno je pravovremeno otkrivanje nesukladnosti analizom kojih se dolazi do mjera za poboljšanje. Kvaliteta se provodi i kontrolira na svakom radnom mjestu, zaposlenici i suradnici obavezni su doprinositi unaprijeđenju kvalitete, a razradom ciljeva i pomnim planiranjem društvo i zaposlenici cjelovito ostvaruju ovu Politiku.

Trea trade svim svojim poslovnim procesima promišlja o zaštiti okoliša kao bitnom elementu poslovanja. Demonstracijom svoje ekološke svijesti želi izgraditi dodatno povjerenje kod svojih zainteresiranih strana, ali i društvenoj okolini dati signal takve društvene odgovornosti. Primjenom Sustava za upravljanje zaštitom okoliša u svom svakodnevnom radu, tvrtka demonstrira svoju visoko razvijenu svijest i posvećenost ka zaštiti prirode i okoliša, te prevenciji od zagađenja. Ispunjenjem zakonske regulative i postavljanjem ciljeva zaštite okoliša, društvo aktivno radi na kontinuiranom poboljšanju Sustava upravljanja zaštitom okoliša.

U tvrtci Trea trade sigurnost i zaštita na radu predstavlja jedan od temelja uspješnog poslovanja. Trea trade u svim svojim poslovnim procesima slijedi osnovna načela zaštite zdravlja i sigurnosti na radu koja omogućavaju pružanje zdravog i sigurnog okruženja u kojem se zdravstveni i sigurnosni rizici uočavaju i nadziru kako bi se spriječile ozljede, profesionalna oboljenja i smanjila stopa bolovovanja. Društvo je predano ispunjavanju sukladnosti sa svim zahtjevima zakona i regulative vezanim uz zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu na svim područjima u kojima posluje, te ispunjavanju zahtjeva relevantnih međunarodnih normi provedbom kontinuiranih programa unaprijeđenja svih zaposlenika na svim razinama unutar organizacije. Zaposlenike se kontinuirano potiče na sudjelovanje i savjetovanje na svim razinama unaprijeđenja Sustava zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

Integrirana politika, kao temeljni dokument sustava i deklaracija opredijeljenosti za kvalitetu, okoliš i zaštitu na radu te stalno napredovanje, javno se objavljuje i tako omogućava svim zainteresiranim stranama da se upoznaju sa stavovima društva.

U Viškovo, 29.01.2021.
Direktor
Zoran Pilipović bacc.oec

Skip to content