EU projekti

Projekt „Udarne ploče društva TREA TRADE d.o.o.“

Projekt „Udarne ploče društva TREA TRADE d.o.o.“ (KK.03.2.2.06.0142) uspješno je prijavilo društvo TREA TRADE d.o.o. te je potpisalo Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta. TREA TRADE d.o.o. sufinanciranje je ostvarilo putem poziva „Inovacije u S3 područjima“ (KK.03.2.2.06) koji se provodio kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva na dostavu projektnih prijava u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d2 „Poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika“.

Predmet poziva

Ulaganja u provedbu novih rješenja – inovativnih proizvoda/usluga3 MSP-ova u S3 područjima putem ulaganja u inovacije procesa i/ili organizaciju poslovanja.

Svrha (cilj) Poziva

Podržati ulaganje MSP-ova koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i komercijalizaciju inovativnih proizvoda/usluga koji su novi za tržište i

Kratki opis projekta

Kroz projekt „Udarne ploče društva TREA TRADE d.o.o.“ nastaviti će se daljnji tijek proizvodnog ciklusa za udarne ploče mlinova za termoelektrane. Naime visoka stručnost i inovativnost djelatnika društva TREA TRADE rezultirala je jedinstvenim inovativnim i tehnološkim procesom proizvodnje udarnih ploča mlinova za termoelektrane koje na tržištu predstavljaju znatno poboljšanje naspram trenutno korištenih udarnih ploča. Razvijanje inovativnog tehnološkog proizvodnog procesa udarnih ploča Društvo je započelo u 2016. godini te je iste godine provedeno prvo testiranje prototipa proizvoda u termoelektrani Gacko (Bosna i Hercegovina). Dobiveni rezultati pokazali su da navedeni proizvod po provedenom inovativnom proizvodnom procesu ima višestruko bolje karakteristike od istih proizvoda na tržištu te se Društvo odlučilo na komercijalizaciju proizvoda na međunarodnim tržištima. Dakle svrha projekta je komercijalizacija znatno poboljšanog proizvoda (udarne pliče mlinova za termoelektrane) putem ulaganja u novu tehnološki inovativnu proizvodnu liniju koja će biti instalirana u poslovnim prostorima Društva te intelektualna zaštita u obliku žiga što će rezultirati povećanjem konkurentnosti na domaćem i međunarodnom tržištu, rastom broja djelatnika te povećanjem prihoda od prodaje.

Ukupna vrijednost projekta

5.271.031,37 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta

4.115.508,15 HRK

Iznos koji sufinancira EU

2.028.689,07 HRK

Razdoblje provedbe projekta

01/05/2020. – 01/05/2022.

Kontakt osoba za više informacija

Robert MaradinViše o fondovima EU saznajte na: 
https://strukturnifondovi.hr/

Više o Operativnom programu konkurentnost i kohezija saznajte na: 
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Znanjem do novih tržišta

Tvrtka TREA TRADE d.o.o. je provela projekt pod nazivom “Znanjem do novih tržišta” sufinanciran od strane Europske unije.

Aktivnosti provedene u sklopu projekta su bile: analiza kompetencija zaposlenika, tri edukacije u području robotskog programiranja, metalurgije i fondova EU. Dodatno ovim projektom je sufinancirano upravljanje projektom i aktivnosti promidžbe i vidljivosti.

Razdoblje provedbe projekta je: 30.07.2015. -30.07.2016.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski socijalnog fonda
http://www.strukturnifondovi.hr/

Ukupna vrijednost projekta je: 289.171,68 kn
EU sufinanciranje projekta je: 274.713,09

¨Ulaganje u budućnost˝

Europska unija
Ulaganje u budućnost

Skip to content