Harris Calorific – Model 603 i 803

[pdf_polje]

Opis

Modeli 603 i 803P

Regulatori za uštedu inertnog plina

Primjene:

  • Projektirani za uklanjanje udarnih tlakova u cijevima koji se javljaju prilikom svakog uspostavljanja električnog luka kod MIG/TIG zavarivanja, na način da se osigurava konstantan protok i tlak kod svakog zavara, što rezultira uštedama u potrošenom plinu od preko 60%.

Značajke:

  • Harris regulatori za uštedu inertnog plina u projektirani za uštedu zaštitnih plinova na dva načina:

–  smanjenjem udarnog tlaka kada se aktivira prekidač na MIG ili TIG gorioniku. Budući da su projektirani  da smanje tlak koji se zadržava u dobavnom crijevu, smanjuje se gubitak plina prilikom aktivacije prekidača na gorioniku

  • Zavarivači – operateri će uobičajeno postaviti veći protok zaštitnog plina nego što je stvarno potrebno za određeni postupak zavarivanja. Nakon što kontrolor zavarivačkih radova postavi željenu vrijednost na regulatoru za uštedu plina, regulator će isporučiti precizan protok plina potreban za zavarivanje, bez nepotrebnih gubitaka plina.

Gdje koristiti regulator:

Priključite regulatore 603 i 803P između vašeg postojećeg regulatora i crijeva za dobavu plina do gorionika. Tablica u prospektu prikazuje kataloške brojeve regulatora, tako da ih možete priključiti na bilo koji izlazni priključak postojećeg regulatora.

Karakteristike

 

Model Plin Max ulazni

tlak bar

Izlazni tlak

bar

Ulaz Izlaz
603Z-001 Argon / CO2 15 1,1-1,4 G 3/8”-RH-UNI ISO 228 G G 3/8” A-RH-UNI ISO 228
603Z-002 Argon / CO2 15 1,1-1,4 9/16”-18-UNF-2B-RH 9/16”-18-UNF-2A-RH
603Z-003 Argon / CO2 15 1,1-1,4 G 1/4”-RH-UNI ISO 228 G 1/4” A-RH-UNI ISO 228
803P-001 Argon / CO2 15 0,6-0,9 G 3/8”-RH-UNI ISO 228 G 3/8” A-RH-UNI ISO 228
803P-002 Argon / CO2 15 0,6-0,9 9/16”-18-UNF-2B-RH 9/16”-18-UNF-2A-RH
803P-003 Argon / CO2 15 0,6-0,9 G 1/4”-RH-UNI ISO 228 G 1/4” A-RH-UNI ISO 228

 

Skip to content