Harris Calorific – 96 DC

[pdf_polje]

Opis

REGULATOR S FUNKCIJOM
UŠTEDE KISIKA

Dvostruka štednja kisika za
gorionike s tri cijevi. Spaja se na cijev za kisik. Pomicanjem ručice
prilagođava se plamen od jakog plamena za probijanje i brzo pokretanje do
„mekog“ malog plamena za postizanje ekonomičnosti i kvalitete. Prednosti su
smanjena potrošnja kisika i plina, visoka kvaliteta rezanja, rubovi reza pod
pravim kutom, odrezane površine bez ostataka šljake te brzi startevi.

Ne preporučuje se za acetilen.

Karakteristike

Skip to content