Naziv: Harris Calorific - Osigurači od povratnog udara plamena - nepovratni ventili, suhi osigurači, brze spojnice za crijeva
Kataloški broj: 188- L&R, 188-2 L&R, 188-T L&R, 188-3T LGB&RGB, 188-TT L6&R6, 188-1G L6&R6, 188-GG L&R, 88-6CVTL&R, CPL8, CPLGB, QACL8, QACLGB
Cijena: Na upit
Letak: Preuzmi PDF
Kategorija: Oprema za plinsko rezanje i zavarivanje - Dodaci
OPIS

NEPOVRATNI VENTILI

  • Sprječava povratni protok plinova s ugrađenim nepovratnim ventilima
  • Gasi povratni udar plamena sa sinteriranim metalnim filterom
  • Povratni udar plamena isključuje dotok pina u slučaju zapaljenja crijeva, gorenja ili uzastopnih povratnih udara plamena samo T verzija
  • U slučaju da je izlazni tlak veći od ulaznog tlaka, nepovratni ventil isključuje dotok plina samo 3T verzija


VRSTA REGULATORA

Kataloški brojPlin

Max.

protok l/h

Max

tlak bar

Kisik

Max

tlak bar

Acetilen

Max

tlak bar

LPG

Max

tlak bar

Vodik

Navoj ulaznog

priključka


Navoj izlaznog

priključka

188-LGorivi plin30 000-1,553,59/16”-18-UNF-2B-LH
9/16”-18-UNF-2A-LH
188-R Kisik100 0002,5---9/16”-18-UNF-2B-RH
9/16”-18-UNF-2A-RH
188-LGBGorivi plin30 000-1,553,5G 3/8”-LH-UNI ISO 228
G 3/8” A-LH-UNI ISO 228
188-RGBKisik100 00025---G 3/8”-RH-UNI ISO 228
G 3/8” A-RH-UNI ISO 228
188-2LGorivi plin60 000-1,554,09/16”-18-UNF-2B-LH
9/16”-18-UNF-2A-LH
188-2RKisik180 00025---9/16”-18-UNF-2B-RH
9/16”-18-UNF-2A-RH
188-2ALGorivi plin60 000-1,554,05/8”-18-UNF-LH
5/8”-18-UNF-LH
188-2ARKisik180 00025---5/8”-18-UNF-RH
5/8”-18-UNF-RH
188-2LGBGorivi plin60 000-1,554,0G 3/8”-LH-UNI ISO 228
G 3/8” A-LH-UNI ISO 228
188-2RGBKisik180 00025---G 3/8”-RH-UNI ISO 228
G 3/8” A-RH-UNI ISO 228
188-GLGorivi plin30 000-1,553,5G 1/4”-LH-UNI ISO 228
G 1/4” A-LH-UNI ISO 228
188-GRKisik100 00025---G 1/4”-RH-UNI ISO 228
G 1/4” A-RH-UNI ISO 228
188-FFLGorivi plin30 000-1,553,5M16x1.5-6H-LH
M16x1.5-6g-LH
188-FFRKisik100 00015---M16x1.5-6H-RH

M16x1.5-6g-RH


VRSTA REGULATORA 


Kataloški brojPlin

Max

protok l/h

Max

tlak bar

Kisik

Max

tlak bar

Acetilen 

Max

tlak bar

LPG

Max

tlak bar

Vodik

Navoj ulaznog

priključka 

Navoj izlaznog

priključka

188-TLGorivi plin30 000-1,553,59/16”-18-UNF-2B-LH
9/16”-18-UNF-2A-LH
188-TRKisik100 00025---9/16”-18-UNF-2B-RH
9/16”-18-UNF-2A-RH
188-TALGorivi plin 30 000-1,553,55/8”-18-UNF-LH
5/8”-18-UNF-LH
188-TARKisik100 00025---5/8”-18-UNF-RH
5/8”-18-UNF-RH
188-TLGBGorivi plin30 000-1,553,5G 3/8”-LH-UNI ISO 228
G 3/8” A-LH-UNI ISO 228
188-TRGBKisik100 00025---G 3/8”-RH-UNI ISO 228
G 3/8” A-RH-UNI ISO 228
188-2TALGorivi plin60 000-1,554,05/8”-18-UNF-LH
5/8”-18-UNF-LH
188-2TARKisik180 00025---5/8”-18-UNF-RH
5/8”-18-UNF-RH
188-2TLGorivi plin60 000-1,554,09/16”-18-UNF-2B-LH
9/16”-18-UNF-2A-LH
188-2TRKisik180 00025---9/16”-18-UNF-2B-RH
9/16”-18-UNF-2A-RH
188-2TLGBGorivi plin60 000-1,554,0G 3/8”-LH-UNI ISO 228
G 3/8” A-LH-UNI ISO 228
188-2TRGBKisik180 00025---G 3/8”-RH-UNI ISO 228
G 3/8” A-RH-UNI ISO 228


VRSTA REGULATORA

Kataloški brojPlinMax protok l/h

Max tlak

bar

Kisik

Max tlak

bar

Acetilen

Max tlak

bar

LPG

Max tlak

bar

Vodik 

Navoj ulaznog priključkaNavoj izlaznog priključka 
188-3TLGBGorivi plin60 000-1,554,0G 3/8”-LH-UNI ISO 228
G 3/8” A-LH-UNI ISO 228
188-3TRGBKisik180 00015---G 3/8”-RH-UNI ISO 228
G 3/8” A-RH-UNI ISO 228Kataloški  broj PlinMax protok l/h

Max tlak

bar

Kisik

Max tlak 

bar

Acetilen

Max tlak

bar

LPG

Max tlak

bar

Vodik

Navoj ulaznog priključkaNavoj izlaznog priključka
188-TTL6Gorivi plin20 000-1,544,0promjer crijeva 6 mmpromjer crijeva 6 mm
188-TTR6Kisik65 00020---promjer crijeva 6 mm
promjer crijeva 6 mm
188-TTL8Gorivi plin20 0001,544,0promjer crijeva 8 mm
promjer crijeva 8 mm
188-TTR8Kisik65 00020---promjer crijeva 8 mm
promjer crijeva 8 mm


VRSTA GORIONIKA


Kataloški brojPlin

Max 

protok l/h

Mak tlak

bar

Kisik

Max tlak

bar

Acetilen

Max tlak

bar

LPG

Max tlak 

bar

Vodik

Navoj ulaznog 

priključka

Navoj izlaznog

priključka 

188-1GBL6Gorivi plin20 000-1,544,0promjer crijeva 6 mm
G 3/8”-LH-UNI ISO 228
188-1GBR6Kisik65 00020---promjer crijeva 6 mm
G 3/8”-RH-UNI ISO 228
188-1GBL8Gorivi plin20 000-1,544,0promjer crijeva 8 mm
G 3/8”-LH-UNI ISO 228
188-1GBR8Kisik65 00020---promjer crijeva 8 mm
G 3/8”-RH-UNI ISO 228
188-1GL6Gorivi plin20 000-1,544,0promjer crijeva 6 mm
G 1/4”-LH-UNI ISO 228
188-1GR6Kisik65 00020---promjer crijeva 6 mm
G 1/4”-RH-UNI ISO 228
188-1L6Gorivi plin20 000-1,544,0promjer crijeva 6 mm
9/16”-18-UNF-2B-LH
188-1R6Kisik65 00020---promjer crijeva 6 mm
9/16”-18-UNF-2B-RH
188-1L8Gorivi plin20 000-1,544,0promjer crijeva 8 mm
9/16”-18-UNF-2B-LH
188-1R8Kisik65 00020---promjer crijeva 8 mm
9/16”-18-UNF-2B-RH
188-GGALGorivi plin20 000-1,544,05/8”-18-UNF-LH
5/8”-18-UNF-LH
188-GGARKisik 65 00015---5/8”-18-UNF-RH
5/8”-18-UNF-RH
188-GGGBLGorivi plin20 000-1,544,0G 3/8” A-LH-UNI ISO 228
G 3/8”-LH-UNI ISO 228
188-GGGBRKisik65 00015---G 3/8” A-RH-UNI ISO 228
G 3/8”-RH-UNI ISO 228
188-GGGLGorivi plin20 000-1,544,0G 1/4” A-LH-UNI ISO 228
G 1/4”-LH-UNI ISO 228
188-GGGRKisik65 00015---G 1/4” A-RH-UNI ISO 228
G 1/4”-RH-UNI ISO 228
188-GGLGorivi plin20 000-1,544,09/16”-18-UNF-2A-LH
9/16”-18-UNF-2B-LH
188-GGRKisik65 00015---9/16”-18-UNF-2A-RH
9/16”-18-UNF-2B-RH


SUHI OSIGURAČI

  • Vrsta gorionika osim 88-4CV
  • Pomaže spriječiti opasan povratni protok miješanja plina u crijevu
  • Kompaktan, lagani dizajn pruža dodatnu sigurnost korisniku


Kataloški brojPlin

Max tlak

bar

Kisik

Max tlak

bar

Acetilen

Max tlak 

bar

LPG

Max tlak

bar

Vodik

Navoj ulaznog 

priključka

Navoj izlaznog 

priključka

88-6SVLGorivi plin-1,5520G 1/4” A-LH-UNI ISO 228
G 1/4”-LH-UNI ISO 228
88-6 SVRKisik20---G 1/4” A-RH-UNI ISO 228
G 1/4”-RH-UNI ISO 228
88-4CVL**Gorivi plin-1,55209/16”-18-UNF-3B-LH
9/16”-18-UNF-2A-LH
88-4CVR**Kisik20---9/16”-18-UNF-3B -RH
9/16”-18-UNF-2A –RH
88-6ALGorivi plin-1,5520.622”-18-UN-2A-LH
9/16”-18-UNF-3B-LH
88-6AL1Gorivi plin-1,5520.622”-18-UN-2A-LH
.622”-18-UN-LH
88-6ARKisik20---.622”-18-UN-2A-RH
9/16”-18-UNF-3B-RH
88-6AR1Kisik20---.622”-18-UN-2A-RH
.622”-18-UN-RH
88-6CTLGorivi plin-1,5520M16x1.5-6g-LH
M16x1.5-H-LH
88-6CTRKisik20---M16x1.5-6g-RH
M16x1.5-H-RH
88-6CVTLGorivi plin-1,55209/16”-18-UNF-2A-LH
9/16”-18-UNF-2B-LH
88-6CVTR

Kisik

20---9/16”-18-UNF-2A-RH
9/16”-18-UNF-2B-RH
88-6FLGorivi plin-1,5520M16x1.5-6g-LH
9/16”-18-UNF-3B-LH
88-6FRKisik20---M16x1.5-6g-RH
9/16”-18-UNF-3B-RH
88-6GBLGorivi plin-1,5520G 3/8” A-LH-UNI ISO 228
G 3/8”-LH-UNI ISO 228
88-6GBRKisik20---G 3/8” A-RH-UNI ISO 228
G 3/8”-RH-UNI ISO 228
88-6GBR1Kisik20---G 3/8” A-RH-UNI ISO 228
9/16”-18-UNF-3B-RH
88-6GLGorivi plin-1,5520G 3/8” A-LH-UNI ISO 228
9/16”-18-UNF-3B-LH
88-6GRKisik20---G 1/4” A-RH-UNI ISO 228
9/16”-18-UNF-3B-RH


BRZE SPOJNICE ZA CRIJEVA

  • Dugotrajan priključak od nehrđajućeg čelika
  • Izrađene od izdržljivog mesinga i nehrđajućeg čelika 
Kataloški brojOpisVrsta priključkaVrsta
CPL6MuškaPriključak za crijevo promjera 6 mmCrijevo
CPR6Muška
Priključak za crijevo promjera 6 mm
Crijevo
CPL8Muška
Priključak za crijevo promjera 8 mm
Crijevo
CPR8Muška
Priključak za crijevo promjera 8 mm
Crijevo
CPL10Muška
Priključak za crijevo promjera 9,5 mm
Crijevo
CPR10Muška
Priključak za crijevo promjera 9,5 mm
Crijevo
CPLGBMuška
Navoji G 3/8”-LH-UNI ISO 228
Gorionik
CPRGBMuška
Navoji G 3/8”-RH-UNI ISO 228
Gorionik
CPLMuška
Navoji 9/16”-18-UNF-2B-LH
Gorionik
CPRMuška
Navoji 9/16”-18-UNF-2B-RH
Gorionik
QACL6ŽenskaPriključak za crijevo promjera 6 mm
Crijevo
QACR6Ženska
Priključak za crijevo promjera 6 mm
Crijevo
QACL8Ženska
Priključak za crijevo promjera 8 mm
Crijevo
QACR8Ženska
Priključak za crijevo promjera 8 mm
Crijevo
QACL10Ženska
Priključak za crijevo promjera 9,5 mm
Crijevo
QACR10Ženska
Priključak za crijevo promjera 9,5 mm
Crijevo
QACLŽenska
Navoji 9/16”-18-UNF-2B-LH
Regulator
QACRŽenska
Navoji 9/16”-18-UNF-2B-LH
Regulator
QACLGBŽenska
Navoji G 3/8”-LH-UNI ISO 228
Regulator
QACRGBŽenska
Navoji G 3/8”-LH-UNI ISO 228
Regulator


KARAKTERISTIKE